Realizováno prosinec 2021

Testování doaditivace olejů

Komplexní diagnostika strojních zařízení
#Inovace
#Prediktivní údržba
#Diagnostika

Cíl projektu

Prozkoumat možnosti a ekonomickou efektivnost aditivace olejů ve ŠKODA AUTO.

Návratnost.png

Úspora nákladů

Výsledek

Prodloužení životnosti maziv a úspora nákladů.

Popis řešení

Olej je pro stroje ve ŠKODA AUTO něco jako krev v těle pro člověka. Proto se snažíme oleje udržovat v co nejlepší kondici několika různými způsoby. Jedním z moderních postupů je například doplňování aditiv (např. antioxidanty, protipěnivostní přísady, detergenty atd.) přímo do oleje, neboť se tyto aditiva během životnosti olejů postupně ztrácí.

Na základě laboratorních rozborů maziv pomocí vhodných metod (např. metoda Ruler) určujeme stav maziva a vyčerpání jeho aditivačních složek. V opodstatněných případech, kdy základový olej vykazuje stále dobré vlastnosti, ale došlo k poklesu aditivačních přísad, navrhneme plán doaditivace maziva, a tím dojde ke zlepšení jeho vlastností a prodloužení jeho životnosti.

  • Zlepšení vlastností a prodloužení životnosti olejů
  • Snížení nákladů na výměny olejů
  • Zlepšení technického stavu SZ a prodloužení jejich životnosti
  • Snížení nákladů na údržbu

Řešitelé projektu

Sotka.png
Ing. David Šotka

Specialista tribodiagnostik

Vedení projektů v oblasti tribodiagnostiky. Vedoucí tribolaboratoře. Odběr a vyhodnocování výsledků tribodiagnostiky.

Krovacek.png
Aleš Křováček

Koordinátor servisu a diagnostiky strojního zařízení

Vedoucí laboratoře Komplexní diagnostika strojních zařízení.