VYBAVENÍ NAŠICH LABORATOŘÍ

Ve ŠKODA FabLab máme k dispozici dvě špičkově vybavené laboratoře související s výrobou automobilů, které poskytují to nejlepší prostředí pro vývoj inovativních systémů prediktivní údržby, speciálních měření a sběr dat. V laboratoři Řídící a diagnostické systémy se zabýváme vývojem diagnostických metod pro prediktivní údržbu, kdežto v laboratoři Komplexní diagnostika strojních zařízení realizujeme komplexní speciální diagnostiku strojů a zařízení.

Řídící a diagnostické systémy
Komplexní diagnostika strojních zařízení

Řídící a diagnostické systémy

blue2.png
Laboratoř řídících a diagnostických systémů
Termální testování
Testování IoT prvků
Testování elektrických komponentů
PLC diagnostický kit
Testovací robotické pracoviště
Vibrodiagnostický stand
Mechanická a elektrická dílna

V této laboratoři se zabýváme vývojem diagnostických metod pro prediktivní údržbu související s výrobou automobilů. Cílem je zvýšení produktivity výrobních provozů automobilů ŠKODA AUTO. 

Testujeme zde nejnovější technologie, které se integrují do ŠKODA AUTO Interních technických standardů. 

Provádíme také různé druhy měření, například měření elektrických soustav strojního zařízení, vibrodiagnostická nebo akustická měření související s výrobou automobilů.

Na projektech s námi spolupracují i studenti, kteří zde získávají unikátní dovednosti.

Řídící a diagnostické systémy
Komplexní diagnostika strojních zařízení

Komplexní diagnostika strojních zařízení

green2.png
Tlaková zkušebna (TNS)
Centrální filtrační místo (CFM)
Tribolaboratoř
Dispečink technické diagnostiky
Servis tlakových nádob, speciálních filtrací a fluidních prvků
Speciální měření geometrické přesnosti
Zkušebna fluidních prvků

Tato laboratoř je centrem komplexní speciální diagnostiky strojů a zařízení pro výrobu automobilů. 

Zabýváme se především obory jako tribodiagnostika, fluidní diagnostika a geometrická přesnost strojů. 

Pružně reagujeme na konkrétní potřeby údržby a hledáme nejvhodnější řešení problémů s cílem co nejvíce prodloužit životnost a zvýšit přesnost strojních zařízení pro výrobu automobilů. Prohlédněte si námi realizované projekty.