Realizováno květen 2023

Škoda EDU.Lab vzdělává studenty i díky podpoře Škoda FabLab

Řídící a diagnostické systémy
#Práce se studenty
#Inovace
#Prediktivní údržba

Cíl projektu

Cílem projektu je široce edukovat veřejnost a ukázat studentům, že technologie mohou být zajímavé a zábavné – zvýšit jejich zájem o techniku.

Zvýšení znalostí a dovedností studentů.png

Výsledek

Nárůst počtu studentů se zájmem o moderní technologie a techniku. Dalším přínosem je široká edukace veřejnosti a zvýšení povědomí o možnostech přístupu k moderním technologiím.

Popis řešení

Škoda EDU.Lab znovu vyrazil na svoji vzdělávací tour začátkem dubna 2023. Během následujících tří let má za úkol navštívit všechny kraje v ČR (plus vybrané regiony na Slovensku) a nadchnout studenty pro studium techniky na středních i vysokých školách.

Celý obsah byl oproti loňsku aktualizován, a to i za podpory Škoda FabLab a oddělení PSZ/5 – Prediktivní údržba. Díky této spolupráci mohlo být aktualizováno stanoviště 3D tisku, ke kterému byl FabLabem zapůjčen 3D scanner. Nyní můžeme studentům ukázat cestu z digitálního 3D modelu do reálného objektu, ale i naopak a pobavit se o využití 3D scannerů ve výrobním procesu. Nově v interiéru vzniklo stanoviště smíšené reality, kde díky z FabLabu zapůjčeným brýlím HoloLens 2 je možné studentům předvést, že možnost interagovat s virtuálními objekty promítnutými do reálného prostředí již není hudbou budoucnosti, ale mohou se s tím setkat v průmyslu. V budoucnu se navíc plánuje využití aplikace Scholaris, která studentům ještě více přiblíží možnosti využití této technologie.

 Kromě společně připravených stanovišť ukáží zkušení lektoři Technologické gramotnosti studentům například kolaborativního robota, zkusí si s nimi lakování ve virtuální realitě, poví zajímavosti o umělé inteligenci a jejím využití v průmyslu, nebo si s navštěvníky vyzkouší a spočítají, za jak dlouho by vlastními silami nabili přistavený vůz Enyaq iV. Ti nejlepší studenti si mohou jako vzpomínku odnést svítící 3D tištěný model Enyaqa, pro jehož 3D tisk FabLab také zapůjčil část svých kapacit.

Přínosy a detaily (v bodech)

  • Široká edukace veřejnosti
  • Zvýšení zájmu studentů o techniku
  • Zvýšení povědomí škol o možnostech přístupu k moderním technologiím
_RFL8047a (2).JPG
Ing. Vladislav Andronov

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.