Realizováno prosinec 2022

Vibrodiagnostika - metoda rázových pulzů SKD točny A28, B58

Řídící a diagnostické systémy
#Inovace

Cíl projektu

Nasazení nové diagnostické metody rázových pulsů (SPM) pro sledování kondice pomaloběžných strojních zařízení (kruhové točny, dopravníkové systémy, výtahy), včetně vizualizace ve FIOT.

Narust, efektivita.png

Inovace

Výsledek

Zabránění neplánované odstávky na hlavním toku výrobní linky pomocí speciální technologie rázových pulzů od firmy SPM a importu naměřených dat do prostředí FIOT.

Popis řešení

Na kruhové točny A28 a B58 v hale M13 ŠKODA Mladá Boleslav byly integrovány vyhodnocovací vibrační jednotky SPM Intellinova. Každá točna má 5 měřících míst, které definují 3 veličiny (rázové pulsy, obálka zrychlení, filtrovaný signál – rázových pulzů). Tato diagnostika využívá speciální metodu rázových pulzů, která je vyvinutá firmou SPM a dále díky použití speciální technologie Duotech měří i současně vibrace. Kombinace měření rázových pulzů a vibrací dokáže u pomaloběžných strojní zařízení zajistit větší pravděpodobnost záchytu detekce poruchy.

Po dobu co je tato diagnostika nasazena na kruhových točnách. Diagnostika dokázala detekovat poškození na třech ložiskách, než nastala porucha strojního zařízení. Díky včasnému odhalení vznikajících poruch bylo zabráněné neplánované odstávce výrobní produkce.

Samotné měření a vyhodnocení naměřených signálu probíhá pomocí HW a SW od firmy SPM na dedikovaném zařízení, kde má diagnostik možnost provádět podrobnou analýzu naměřených dat. Z důvodu složitosti a náročnosti znalosti pro samotné vyhodnocení naměřených veličin byla vytvořena v systému FIOT vizualizace, která složí pro jednoduché zobrazení měřených veličin. Údržba a řídicí pracovníci z výrobní linky mají, tak rychlý přehled o reálném stavu linky.

Tato vizualizace importuje data na základě definovaných měřících úloh z vyhodnocovací jednotky vibrodiagnostiky se stanovenou četností měření a poté zobrazí informace o tomto měření ve vizualizaci Thingworx. Systém FIOT na základě překročení uživatelem nastavených mezních hodnot generuje vznik notifikací na údržbu.

Přínosy a detaily
  • Permanentní monitoring stavu a monitorování degradace ložisek a rolen na točnách SKD.
  • Včasné plánování oprav mimo výrobní plán.
  • Dostupnost technického stavu pro více uživatelů v různých systémech

Řešitelé projektu

20220120_103332.jpg
Ing. Jiří Šipler

Projekt Manager

Projekt manager Prediktivní údržby

Zarsky.png
Ing. Viktor Žárský

Specialista vibrodiagnostik

Vedení projektů v oblasti vibrodiagnostiky. Specialista condition monitoringu v oblasti vibrodiagnostiky.

avatar.png
Libor Šída

Specialista-Trendsetter

Technolog v rámci údržby provozu