Realizováno únor 2022

Tvorba SW manipulátoru tavící pece Botta

Řídící a diagnostické systémy
#Inovace
#Ostatní

Cíl projektu

Vyvinuli jsme a implementovali strojní zařízení – nový manipulátor, který v budoucnu nebude vyžadovat rozsáhlé opravy vyzdívky pece.

Návratnost.png

Inovace

Výsledek

Výrazné úspory nákladů a kompletní know-how tohoto zařízení ve vlastnictví ŠKODA Auto.

Popis řešení

Kolegové z Centrálního technického servisu – oddělení Interních oprav nás oslovili s nabídkou spolupráce při tvorbě programového software strojního zařízení - nového Manipulátoru tavící pece Botta. Původní manipulátor výrazně poškozoval obezdívku pece. Proto jsme společně s kolegy vyvinuli a implementovali strojní zařízení – nový manipulátor, který v budoucnu nebude vyžadovat tyto rozsáhlé opravy vyzdívky pece. Protože byl projekt řešen pouze interně, došlo k výrazným úsporám nákladů a samozřejmě si také ve ŠKODA AUTO dále držíme kompletní know-how tohoto stroje.

Přínosy a detaily
·   Programování vlastními zdroji ŠKODA AUTO (In-Sourcing)
·   Know-how o HW i SW stroje si drží ŠKODA AUTO
·   Úspora nákladů za stavbu stroje a tvorbu programování
·   Spolupráce napříč odděleními Centrálního technického servisu

Řešitelé projektu

avatar.png
Ing. Vladislav Andronov

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.

patrrk.jfif
Bc. Patrik Pánek

Koordinátor projektové přípravy

PSZ/32 - Projektová příprava