Realizováno leden 2023

Sdílení kapacit plastového 3D tisku pro výrobu svařovacích a lemovacích přípravků

Řídící a diagnostické systémy
#Prediktivní údržba
#Inovace
#Práce se studenty

Cíl projektu

Pomoc při výrobě plastových 3D tištěných tvarových dílů do svařovacích a lemovacích přípravků – kooperace s útvarem PSW-V Výroba svařovacího nářadí a přípravků.

Narust, efektivita.png

Výsledek

Reálná výroba 3D tištěných nástrojů a využití synergie pracovní skupiny „3D tisk v PS“ pro optimální využití dostupných kapacit 3D tiskáren ve ŠKODA AUTO.

Popis řešení

Plastový 3D tisk ve výrobě ŠKODA AUTO již našel a dále nachází celou řadu projektů a aplikací, kde dává smysl tuto technologie nasadit a zároveň čerpat její benefity. V rámci nově vzniklé pracovní skupiny 3D tisku z oblasti PS – Řízení značky, kterou zastupují útvary PSZ – Centrálního technického servisu, PSW – Výroby nářadí a PSI – Průmyslového inženýrství by jedním z důležitých bodů spolupráce měla být synergie těchto útvarů v otázkách sdílení volných kapacit plastového 3D tisku. V tomto případě bylo potřeba v krátkém čase vyrobit pro oddělení PSW-V Výroby svařovacího nářadí a přípravků tvarové díly (nástroje). Jednoduchý koncept řešení vycházel z jednotné přípravy dat pro 3D tiskárnu, které se následně daly využít napříč uživateli (platí pro tiskárny Original Prusa i3 MK3S/+). Samotná realizace již spočívala v rozeslání potřebných dat a distribuce filamentů do jednotlivých oddělení, kde již samotná výroba probíhala. Díky této spolupráci se podařilo požadované díly vyrobit, a tím pomoc kolegům s včasným a úspěšným ukončením projektu.

Přínosy a detaily (v bodech)

  • Jednoduchý koncept řešení
  • Využití dostupných kapacit v rámci synergie skupiny „3D tisk v PS“
  • Pomoc při dodržení pracovního harmonogramu projektu
  • Netřeba využít služeb externích dodavatelů

Řešitelé projektu

_RFL8047a (2).JPG
Ing. Vladislav Andronov

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.