Realizováno říjen 2022

LoRa TestLab

Řídící a diagnostické systémy
#Prediktivní údržba
#Práce se studenty
#Inovace

Cíl projektu

Otestování a následná implementace nové technologie z oblasti IoT – senzorika LoRa.

Rust.png

Inovace

Výsledek

Přínos ověřené inovační technologie pro výrobní i nevýrobní systémy a procesy.

Popis řešení

Oddělení PSZ (Centrální technický servis) a ŠKODA IT budují v rámci digitalizace v závodech ŠKODA AUTO interní bezdrátovou síť postavenou na technologii LoRaWAN. Síť je v současné době rozšiřována ve všech hlavních závodech, tj. Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. 

LoRaWAN je další z řady bezdrátových technologií z hlediska přenosu dat využitelná pro IoT a IIoT zařízení. 

Pomocí senzorů LoRa je kupříkladu možné sledovat velké množství veličin s nízkou četností měření. Výhodou těchto senzorů je především nízká energetická náročnost (mimo jiné i možnost napájení z baterie), komunikace na velké vzdálenosti (5 až 10 km), využití jak ve vnitřních, tak ve vnějších prostorách a z toho plynoucí nízké náklady na provoz a instalaci.   

LoRa TestLab je testovací stand sloužící k otestování senzorů LoRa z hlediska měřených veličin, výdrže baterie, možností nastavení a dalších parametrů, které jsou důležité ověřit před spuštěním do produkčního prostředí.  

Přínosy a detaily

  • Ověření nové technologie před spuštěním do provozního prostředí 
  • Snadná a rychlá implementace 
  • Přenos dat na velké vzdálenosti 
  • Vizualizace sledovaných veličin 
  • Zapůjčení senzorů pro možnost odzkoušení v provozu  

Řešitelé projektu

employeePhotoBin.jpg
Ing. Lukáš Procházka

Specialista testování komponent

Specialista laboratoře FabLab