Realizováno listopad 2021

Diagnostika stavu zvedáku A8 SK2 M1

Řídící a diagnostické systémy
#Inovace
#Prediktivní údržba
#Diagnostika

Cíl projektu

Diagnostika plynulosti chodu zvedáku A8 před jeho kompletní výměnou a ověření plynulosti chodu nového typu zvedáku.

Zlepšení parametrů zařízení.png

Diagnostika

Výsledek

Zjištěno, že nový zvedák vykazuje přibližně o 80 % menší rázy v průběhu chodu.

Popis řešení

Na montáži M1, lince SK2, je využíváno zvedací zařízení A8. Původní koncept tohoto zvedacího zařízení byl hydraulický s nůžkovým zvedacím mechanismem. Tento robustní koncept ale způsoboval velké rázy do konstrukce zvedáku, a tak docházelo k jeho praskání. Proto naši kolegové z Centrálního technického servisu - Interních oprav provedli kompletní návrh, výrobu a montáž nového zvedacího zařízení, které je postavené na elektrických pohonných jednotkách.

Náš tým ŠKODA FabLab v tomto projektu pomohl kolegům ověřit správnost návrhu nového konstrukčního řešení zvedáku. Při tom jsme využili náš, již známý, Kit mobilní diagnostiky. Pomocí toho jsme provedli měření původního zvedacího zařízení, které vykazovalo opravdu obrovské rázy a následně také měření nového konceptu zvedáku. U nového konceptu zvedáku byly zjištěny zhruba jen pětinové rázy oproti původnímu zvedáku, a to i přesto, že nové zvedací zařízení má 2,5krát větší rychlost pohybu.

  • Ověření správnosti konstrukce a funkčnosti nového konceptu zvedacího zařízení
  • Kvantifikováno zlepšení vlastnosti zařízení o více než 80%
  • Rozšíření know-how o možnosti využití akcelerometrie a Kitu mobilní diagnostiky

Řešitelé projektu

avatar.png
Ing. Vladislav Andronov

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.

Skokan.png
Petr Skokan

Specialista vzdáleného připojení a sběru dat

Návrh a realizace správné konektivity s diagnostickými systémy strojního zařízení.