Detekce „neviditelných“ netěsností rozvodů tlakového vzduchu

Komplexní diagnostika strojních zařízení
#Diagnostika
#Prediktivní údržba
#Ostatní

Cíl projektu

Úniky stlačeného vzduchu v rozvodech sledujeme akustickou kameru NL Acoustic, díky které jsme schopni jednoznačně lokalizovat místo úniku a kvantifikovat množství unikajícího vzduchu.

settings.png

Úspora

Výsledek

Včasná diagnostika netěsnosti na rozvodech stlačeného vzduchu a s tím spojená finanční úspora.

Popis řešení

Jedny z nejvýznamnějších energetických ztrát jsou úniky v důsledku nepatrných netěsností na rozvodech tlakového vzduchu. Tlakový vzduch je široce používaná forma energie ve Škoda Auto a je rovněž jednou z nejdražších energií. Stlačený vzduch se k zařízením přivádí tlakovým rozvodem.

Zpočátku malé netěsnosti potrubních rozvodů mohou časem přerůst a způsobit vážné výpadky výroby.

Nedostatečná diagnostika a údržba rozvodů tlakového vzduchu způsobuje významné ztráty energie. Podle výsledků nezávislých měření nejsou výjimkou úniky v rozsahu až 40% z vyrobeného tlakového vzduchu. Úniky vzduchu ve svém důsledku znamenají značné ekonomické ztráty.

Pro sledování úniků jsme pořídili akustickou kameru NL Acoustic, díky které lze jednoznačně lokalizovat místo úniku, kvantifikovat množství unikajícího vzduchu. Po zadání jednotlivých cen lze každý únik finančně ohodnotit.

Tuto akustickou kameru lze zapůjčit pomocí rezervačního systému zápůjček.

Přínosy a detaily

  • Snížení nákladů
  • Rychlá diagnostika úniků
  • Dosah zařízení cca. 50m, podle prostředí
  • Okamžitý výpočet ztrát
  • Možnost nahrát 5 min. záznamu
  • Kompaktní rozměry a hmotnost

Řešitelé projektu

Krovacek.png
Aleš Křováček

Koordinátor servisu a diagnostiky strojního zařízení

Vedoucí laboratoře Komplexní diagnostika strojních zařízení.